Standpunten

Natuurlijk

Natuurlijk moet je doen.

Op kleine schaal door te kiezen voor gevarieerde bermen, inrichtng van onbebouwde terreinen, groenbeheer voor bewoners in dorpen en wijken.
Op grote schaal door bij alle uitbreidingsplannen en omgevingsvergunningen aandacht te vragen voor inpassing in ons landschap, voor groenstroken tussen dorp en stad.
Op kleine schaal voor behoud van bijen.
Op grote schaal voor aandacht voor dierenwelzijn en milieu.

GroenLinks kiest systematisch voor behoud van landschap en natuur.

Sociaal

Sociaal moet je voelen.

Ook in tijden van bezuinigingen.
Het is niet alleen de eigen verantwoordelijkheid in zorg en welzijn die telt.
Het is ook niet alleen de overheid die overal voor verantwoordelijk is.
GroenLinks heeft steeds gekozen voor eigen verantwoordelijkheid als het kan en de garantie van zorg en welzijn als het nodig is. De gemeente trekt zich niet terug, maar blijft betrokken en dichtbij.

En GroenLinks heeft de raad om steun gevraagd voor asielzoekers en het kinderpardon.

Eigenzinnig

Eigenzinnig moet je laten zien.

Door op te komen voor bibliotheken, zwembaden, dorpshuizen, wijkgebouwen en kleinschalige culturele evenementen.
Door initiatieven uit dorp en buurt te ondersteunen.
Door waar dat kan, te kiezen voor samenwerking met bewoners.
Door voorafgaand aan een besluit vroegtijdig overleg met bewoners te eisen, zodat echte zeggenschap mogelijk wordt.