Standpunten

Standpunten

Inleiding van ons verkiezingsprogramma

GroenLinks zet zich in voor een sterk lokaal, groen en sociaal beleid. In ons verkiezingsprogramma leest u waar wij voor staan. En wat wij willen bereiken in de gemeente Súdwest-Fryslân. Voor bewoners, met bewoners. Gericht op een duurzame, mooie toekomst voor iedereen.

 

In Groen en Duurzaam leest u onze kijk op milieu, landbouw, natuur, landschap, mobiliteit en energie. En op een nieuwe, circulaire economie.

In Open en Actief leest u dat wij voor bewoners een actieve rol zien in het maken, bepalen en uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Samen werken aan een open en leefbare gemeente.

In Sociaal en SAMen staan onze plannen voor werk en inkomen, zorg en welzijn, jeugd en onderwijs. Iedereen telt mee, iedereen doet mee en maatwerk is de basis.

En ten slotte leest u in Haalbaar en betaalbaar, dat GroenLinks kiest voor een efficiënte en betaalbare gemeentelijk organisatie en voor duurzaam investeren in kleinschalige voorzieningen, geworteld in de lokale gemeenschap.

 

Groen moet je doen, groen moet je willen. Investeringen in kwaliteit, gericht op de lange termijn, verdienen zichzelf terug. Voor onze inwoners en voor onze gemeente.