GroenLinks Regio Zuidwest Fryslân is een afdeling voor twee gemeenten namelijk De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Met deze afdeling zetten wij ons in voor een sterk lokaal groen en sociaal beleid.
In ons verkiezingsprogramma lees je waar wij voor staan en wat wij willen bereiken in de gemeente De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.
Voor bewoners, met bewoners.

GroenLinks handelt vanuit waarden en idealen. Dit betekent dat we ons laten inspireren door mensen en onze omgeving. De natuur en het leven daarin verdienen respect.
Door een groen en sociaal beleid proberen we die waarden te behouden. We zijn niet alleen op de wereld, maar maken deel uit van het wereldwijde ecosysteem.
Om ons te ontwikkelen, moeten we samenwerken. Niet in megaprojecten, maar met allerlei initiatieven van onderop die bouwen aan een duurzame samenleving.
Ieder mens telt mee en ieder mens moet kunnen meedoen. Dat geldt voor nu en ook voor de volgende generaties.

Voel je je aangesproken, neem dan contact met ons op.

Bestuur:

Voorzitter: Tom den Boer, 06 31051091, tom.denboer@gmail.com

Secretaris: Rob Hallegraeff, 06 54247900,robhallegraeff@hotmail.com  

Penningmeester: Gerlof Otter, 0515-413848, gerlofotter@outlook.com

Algemeen bestuurslid: Marijke van Dun, 0514-592524, marvdun@outlook.com

Algemeen bestuurslid: Corrie Dam, 06-53369415, corneliscke.dam@versatel.nl

Afdelingsrekeningnummer Rekeningnummer GroenLinks Súdwest-Fryslân: NL75 TRIO 0198 4322 67

uitfestival tent en kinderen