Nieuws

GroenLinks Súdwest-Fryslân van één naar drie zetels

Gisteravond tijdens de uitslagavond in IJlst werd het duidelijk dat GroenLinks Súdwest-Fryslân drie zetels krijgt in de nieuwe gemeenteraad. De afgelopen periode hebben fractievoorzitter Angeline Kerver en Commissielid Peter kranendonk zich heel hard ingezet voor een groener en socialer beleid. 

"Wat een geweldige uitslag, het harde werken wordt beloond" aldus Angeline Kerver. GroenLinks Súdwest-Fryslân wil alle inwoners die hebben gestemd op GroenLinks heel hartelijk danken.

De nieuwe fractie zal bestaan uit Angeline Kerver, Rowdy van der Veen en Thomas van Dijk. Zij zitten vol energie en zullen er vol voor gaan de komende periode. Daarnaast krijgen zij nog ondersteuning van een grote steunfractie.

Het was een week van uitersten, deze campagneweek.

Verleden week dinsdag zaten we bij de LTO. Alle partijen achter de tafel en een zaal vol agrariërs voor ons. Op een gegeven moment vroeg ik: ‘Wie van jullie is voor biodiversiteit?’ Niemand stak zijn hand op. Zwaar teleurgesteld zei ik: ‘Echt niemand?’ Eelke Lok, de gespreksleider, nam de vraag over. Aarzelend kwamen de vingers omhoog, zo’n een derde van de aanwezigen schat ik.

Lees verder

Bestemmingsplan buitengebied en de voedselvisie

Tijdens de verkiezingsbijeenkomst over voedselvisie, vrijdag 10 november, werd duidelijk dat met de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Súdwest-Fryslân te weinig ambitie heeft getoond. Ambitie die GroenLinks wel heeft. Ambitie die een aantal andere partijen zeggen te hebben, maar in de praktijk niet laten zien.

Lees verder

Interview Sneeker Nieuwsblad met Angeline Kerver

Angeline Kerver is wederom de lijsttrekker van GroenLinks in Súdwest-Fryslân. Ze voert haar partij aan voor de herindelingsverkiezingen die op woensdag 22 november 2017 plaatsvinden. Kerver is positief over het imago van SWF. Lees hieronder meer.

Lees verder

Internetconsultatie over laagvliegroutes Lelystad

Retze van der Honing (fractievoorzitter GrienLinks): ”De vliegtuigen van en naar Lelystad komen zo laag over, dat ze zeker last gaan veroorzaken. We roepen het Rijk op om nu onmiddellijk werk te maken van het herinrichten van het luchtruim, waardoor het mogelijk wordt om die vliegtuigen hoger te laten vliegen. Wij verwachten dat onze gedeputeerde hard stelling neemt tegen deze plannen. Dit mag geen voldongen feit zijn.”

Marlene Postma (raadslid GroenLinks Weststellingwerf), Sipke van Belle (raadslid GroenLinks Ooststellingwerf), Matthijs Sikkes (raadslid De Fryske Marren), en Angeline Kerver (raadslid GroenLinks SWF): “Wij verzetten ons, samen met de protesterende burgers en actiegroepen, tegen deze zogenaamde ‘aansluitroutes’ van de vliegtuigen over onze gemeenten.

Op dit moment loopt - tot 2 november 2017 - een internetconsultatie over deze laagvliegroutes. Elke burger kan hier gebruik van maken!

 

Link naar standpunt Tweede Kamer GroenLinks over laagvliegroutes

Link naar voorbeeldbrief over laagvliegroutes Lelystad

Link naar site van overheid met internetconsultatie

Raadscommissie Boarger en Mienskip - Schuldhulpverlening

In mijn vorige informatie vanuit de commissie maakte ik melding van onze breed ondersteunde motie over een betere aanpak van de schuldhulpverlening. Helaas kwam het college met een vage reactie over de  cijfers en gegevens waarom gevraagd werd. Gelukkig kregen we ondersteuning van de Rekenkamer die in september na gedegen onderzoek een kritisch rapport over de schuldhulpverlening presenteerde met duidelijke conclusies en aanbevelingen waarin wij ons heel goed herkennen. Met name op de volgende punten:

1. Duidelijker rapportage over toegang, doorloop, afhandeling en effecten van de schuldhulpverlening.

2. Informatie of de eigen capaciteit (met name specialisten) toereikend is om de ambities waar te maken.

Nog mooier is dat de gemeenteraad nagenoeg alle aanbevelingen overnam met de opdracht aan  het college deze uit te voeren en hierover aan de raad terug te rapporteren. Al deze aandacht heeft inmiddels al opgeleverd, dat er al meer openheid is gegeven over de schuldhulpverlening in de dagelijkse praktijk.

Lees verder

Pagina's