Nieuws

Raadscommissie Boarger en Mienskip - Schuldhulpverlening

In mijn vorige informatie vanuit de commissie maakte ik melding van onze breed ondersteunde motie over een betere aanpak van de schuldhulpverlening. Helaas kwam het college met een vage reactie over de  cijfers en gegevens waarom gevraagd werd. Gelukkig kregen we ondersteuning van de Rekenkamer die in september na gedegen onderzoek een kritisch rapport over de schuldhulpverlening presenteerde met duidelijke conclusies en aanbevelingen waarin wij ons heel goed herkennen. Met name op de volgende punten:

1. Duidelijker rapportage over toegang, doorloop, afhandeling en effecten van de schuldhulpverlening.

2. Informatie of de eigen capaciteit (met name specialisten) toereikend is om de ambities waar te maken.

Nog mooier is dat de gemeenteraad nagenoeg alle aanbevelingen overnam met de opdracht aan  het college deze uit te voeren en hierover aan de raad terug te rapporteren. Al deze aandacht heeft inmiddels al opgeleverd, dat er al meer openheid is gegeven over de schuldhulpverlening in de dagelijkse praktijk.

Lees verder

GroenLinks De Fryske Marren is op zoek naar kandidaat-raadsleden

GroenLinks De Fryske Marren gaat met optimisme verder met de beweging die onder Jesse Klaver is losgekomen.

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in De Fryske Marren. Wij maken ons op voor een inspirerende en enthousiaste campagne, waarbij wij laten zien hoe wij ons inzetten (en hebben ingezet) voor een groenere en socialere gemeente.

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad die het verhaal van GroenLinks willen vertellen. Het is belangrijk om veel mensen op de kandidatenlijst te hebben staan met hart voor De Fryske Marren, met goede netwerken en duidelijke opvattingen over bijvoorbeeld landschap, zorg, voorzieningen en duurzaamheid.

 

Ben of ken jij ons nieuwe raadslid? Neem dan voor 23 oktober 2017 contact met ons op via defryskemarren@groenlinks.nl of 06-83204216.

GroenLinks gaat lijstverbinding aan met PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sudwest Fryslân

Natuurlijk gaan beide partijen zelfstandig de verkiezingen in, maar de lijstverbinding is handig ná het tellen van de stemmen. De restzetels worden dan verdeeld over de grootste partijen. Door de lijstverbinding tellen de twee dan samen, en dus als groter, mee.

Liever een restzetel bij één van ons beiden dan dat er een restzetel naar de rechtse of middenpartijen gaat, aldus de GroenLinks afdeling.

Bovendien zijn de verkiezingen in november 2017 de laatste verkiezingen waarbij dit nog kan. 

Per 1 januari 2018 vervalt wettelijk de mogelijkheid voor een lijstverbinding.

GroenLinks Súdwest-Fryslân kiest voor kandidatenlijst met vernieuwing

Tijdens de algemene ledenvergadering van GroenLinks Súdwest-Fryslân op 7 september is met enthousiasme de kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 22 november 2017 vastgesteld. Lijsttrekker is Angeline Kerver uit Sneek. De kandidatencommissie heeft een lijst samengesteld met veel plaats voor vernieuwing in de kop van de lijst. Bij de kandidaten is ook scherp gelet op bevlogenheid, capaciteiten, ervaring en samenwerking. Maar ook een goede spreiding van leeftijden en man/vrouw verhouding zijn belangrijke afwegingen. Ook de inwoners van de huidige gemeente Littenseradiel kunnen zich in de lijst vertegenwoordigd voelen.

Lees verder

ALV 7 september

Algemene Ledenvergadering  7 september 2017 om half 8 te Sneek

Op de ALV van 7 september te Sneek komen aan de orde de kandidatenlijst, het programma en de campagne. Omdat dit de ALV van de nieuwe samengevoegde afdeling is, zullen daar leden uit beide gemeenten zijn. Maar voor de lijst en het programma van de gemeente Sudwest Fryslan, kunnen alleen leden uit Súdwest Fryslân hun stem uitbrengen. De agenda en de stukken volgen snel.

Deze ALV zal plaatsvinden bij het restaurant Onder de Linden te Sneek in de bovenzaal om half 8.

Het adres is:

Lees verder

Pagina's