Angeline Kerver is koninklijk onderscheiden, benoemd in de Orde van Oranje Nassau.

Angeline stond bij collega raadsleden bekend als het geweten van de gemeenteraad. Ze was 17,5 jaar raadslid en heeft al die jaren de doelen van GroenLinks vertegenwoordigd. Dat verdient het allergrootste respect, wat de Koning ook bevestigt.