“ GroenLinks kiezen, betekent kiezen voor de toekomst. ”

boerderij

KIEZEN VOOR HET KLIMAAT

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking. Wachten kan niet meer: we moeten nú de handen uit de mouwen steken. De gemeente is daarbij onmisbaar. Maar alleen samen met jullie, onze bewoners kunnen we de noodzakelijke verduurzaming in de praktijk brengen.

hylpen

Kiezen voor een gezonde omgeving

De lucht die we inademen, de grond waarop we wonen, werken en recreëren, het water en het geluid. Al deze factoren zijn van invloed op het welzijn en de gezondheid van mensen, dieren en planten. Welzijn van mensen staat voor GroenLinks centraal. Gunstige omstandigheden voor gezondheid vragen om een goede leefomgeving en een gezond milieu.

vervuiling

Kiezen voor duurzaam ondernemen

GroenLinks wil duurzaam ondernemen stimuleren. De gemeente moet bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie door haar inkoopbeleid hierop in te richten en bedrijven helpen de omslag te maken.

taart delen

Kiezen voor onze jeugd en eerlijk delen

In Súdwest-Fryslân  doen kinderen en jongeren ertoe. Het wordt vaker gezegd maar dat maakt het niet minder waar: zij zijn de toekomst. En de beslissingen die wij als volwassenen nú maken, hebben invloed op hun leven: nu en in de toekomst. Daarom luistert GroenLinks goed naar hun wensen en verwachtingen.

j&M

Kiezen voor elkaar

Onze democratie is iets om trots op te zijn. Het recht om mee te praten, je stem uit te brengen of om zelf te worden gekozen, is niet vanzelfsprekend. Daar is hard voor gevochten, een strijd die tot op de dag van vandaag doorgaat. Maar onze democratie vraagt om onderhoud. Te veel mensen voelen zich onmachtig en hebben geen plek om mee te praten en mee te beslissen. GroenLinks zet zich in voor het versterken van de democratie voor iedereen. 

snits

Kiezen voor het Fries

Taal is een belangrijk onderdeel van communicatie. Zonder taal geen communicatie en geen cultuur. Je kunnen uitdrukken in de taal van je hart is daarbij belangrijk. Het Fries heeft een bijzondere positie: het is de tweede Rijkstaal, het is verankerd in het Europees Handvest voor Regionale Talen, het Rijk en de Provinsje Fryslân hebben een bestuursakkoord (BFTK) en bij de herindeling is er door meerdere gemeenten in Zuid Friesland en Provinsje Fryslân een bestuursakkoord gesloten. Tenslotte zijn alle Friese gemeenten op grond van de Wet Fries Taalgebruik verplicht Taalbeleid vast te stellen. 

woudswend