Windenergie

GroenLinks heeft zich vanaf het begin uitgesproken vóór windenergie, maar wel op basis van draagvlak en participatie.
Met het rapport van de commissie Winsemius is het draagvlak onder de Friese bevolking gepeild.

 

Dat heeft het voormalige provinciebestuur naast zich neergelegd. Ook een alternatief: windmolens langs de Afsluitdijk, is door het rijk weggestemd. Actiegroepen en natuurorganisaties hebben nog verschillende bezwaarprocedures lopen, maar desondanks wordt vaart gezet achter de plannen voor windmolens in het IJsselmeer en aan de kop van de Afsluitdijk. Daarmee wordt aan het aantal MW aan windenergie, dat Friesland moet invullen, voldaan. Herhaaldelijke pleidooien van onder andere GroenLinks om dorpsmolens (met breed draagvlak van inwoners!) nog steeds toe te staan, zijn niet door onze raad overgenomen.

Er waren ook plannen voor een (klein) windpark op en bij de Pingjumer Halsband. GroenLinks heeft een aantal jaren geleden al gepleit voor behoud van dit prachtige natuurmonument. Een motie daarover is toen raadsbreed aangenomen. GroenLinks heeft nu opnieuw in een motie gevraagd de Pingjumer Halsband officieel de status van monument toe te kennen. De raad en het college staan achter dit initiatief. Er komt dus geen windpark op de Pingjumer Halsband.

Momenteel zijn compensatie en participatie bij het windmolenpark IJsselmeer nog onderwerp van gesprek. Rijk, provincie en gemeente compenseren niet, dat moet de initiatiefnemer doen. Alle partijen zitten nu ook met de initiatiefnemer om de tafel om een overeenkomst af te sluiten waarin de participatie wordt geregeld. GroenLinks heeft ingezet op meer geld, maar dat heeft de meerderheid van de raad en het college afgewezen.

​Angeline Kerver, fractievoorzitter