Oorkonde

De Groene Kus wordt niet vaak uitgereikt. Het is dus een eer te worden benoemd als lid van de orde van de Groene Kus. Zo heeft Jos Iking van het Millenniumnetwerk Fryslân dat ook ervaren. Jos is een inspirerende vrouw en al jaren begaan met de ongelijkheid in de wereld. Het  Millenniumnetwerk Fryslân probeert daar met volle kracht en bezieling iets aan te doen.

Tekst oorkonde

De Provinciale fractie van GrienLinks in Fryslân heeft op 5 maart 2015 bekendgemaakt dat zij deze
onderscheiding heeft uitgereikt aan het Millenniumnetwerk Fryslân; en dat zij de leden van deze werkgroep heeft benoemd tot leden in de Orde van de Groene Kus; en maakt voorts bekend dat zij met The Hunger project bijdraagt aan een fundamentele oplossing voor de honger in Benin en Ghana; en maakt ook bekend dat het Millenniumfestival in IJlst een prachtig voorbeeld is van een duurzaam initiatief vanuit de bevolking; en dat Fryslân daardoor duurzamer en socialer is.