Gaswinning

De mogelijke gaswinning bij Oppenhuizen door het Canadese bedrijf Vermillion blijft onze aandacht houden. Dat doen we op verschillende manieren: door middel van vragen in de raad, schriftelijke vragen en het op de agenda zetten van beleidsstukken hierover. In een motie op initiatief van GroenLinks heeft het college de opdracht gekregen zich proactief tegen deze gaswinning te verzetten. Niet afwachten dus, maar waar mogelijk actief handelen. GroenLinks heeft veel contact met Dorpsbelangen hierover. Er is inmiddels onder andere door de bewoners en door de gemeente officieel bezwaar ingediend tegen de plannen van Vermillion.

De gemeente heeft een aanvullend onderzoek naar de gaswinning in Oppenhuizen laten uitvoeren door een onafhankelijk deskundige (Ir. Houtenbos). Doel was met name antwoord te krijgen over het belang van deze gaswinning voor onze energievoorziening en over de mogelijke schadelijke gevolgen op grond van actuele gegevens. De rapporten van Vermillion zijn namelijk gebaseerd op cijfers die meer dan 20 jaar oud zijn. Ir. Houtenbos is heel duidelijk in zijn conclusies:

  • De opbrengst aan gas is een miniem percentage, nauwelijks de moeite waard
  • De mogelijke gevolgen (kans op aardbeving, bodemdaling, schade aan huizen, gebouwen en aantasting van de natuur) zijn vele malen groter dan Vermillion ons wil laten geloven.

Minister Henk Kamp van economische zaken geeft geen krimp. Het rapport Houtenbos wordt weggewuifd. In zijn ogen is het aanboren van kleine gasvelden noodzakelijk om de verminderde opbrengst van het gas van Groningen te compenseren. Uit verstrekte informatie blijkt, dat Vermillion miljoenen moet investeren om het gas hier uit de grond te halen. Dat gebeurt alleen, zo denkt GroenLinks, als er voldoende winst tegenover staat. Wat blijkt? Vermillion heeft ook het oog op de gasvelden bij Woudsend en Hemelum. Die zijn groter dan het gasveld in Oppenhuizen. Vermillion gooit ons inziens een spierinkje uit (Oppenhuizen) om uiteindelijk de kabeljauw (Woudsend) te vangen.

Er is na onze bemiddeling contact gelegd tussen de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en Dorpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga. Liesbeth van Tongeren heeft tijdens de bespreking van de nieuwe mijnbouwwet, waarin gaswinning geregeld wordt, gepleit om af te zien van nieuwe gasboringen. Daarnaast pleit ze voor de rechten van bewoners in de gebieden waar naar gas geboord wordt. Bedrijven moeten aantonen dat ze geen schade aanrichten, in plaats van dat bewoners moeten aantonen dat ze schade hebben gelden. Ook wordt er gepleit voor een nulmeting van de huizen, gebouwen, etc. GroenLinks vindt te weinig steun in de Tweede Kamer. CU en SP delen het standpunt, de PvdA durft in de Tweede Kamer de nek te weinig uit te steken, de stoere praat van Lutz Jacobi ten spijt.

Jesse Klaver draagt uit dat we in Nederland te veel denken in termen van economische winst en geld. Het gaat niet langer om de mensen, zegt hij. Dat noemt hij economisme. Gaswinning in Oppenhuizen is daarvan een schrijnend voorbeeld.

Angeline Kerver, fractievoorzitter