Gas- en zoutwinning

Het winnen van bodemstoffen als aardgas en zout zal de komende tijd steeds meer een politieke kwestie worden en blijven.’ Dat zegt GroenLinks-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Bram van Ojik naar aanleiding van de schade door bodemdaling als gevolg van zout- en gaswinning in Noordwest Friesland. Van Ojik was zaterdag met GL-lijsttrekkers Tineke Strik (Eerste Kamer) en Retze van der Honing (Provinciale Staten) en een groep Friese GroenLinksers op bezoek bij Winamer Belang in Wijnaldum en daarna bij Frisia Zout in Harlingen om zich te verdiepen in de problematiek van de bodemdaling. Van Ojik constateerde dat bewoners op verschillende plaatsen in Nederland bodemdaling op de politieke agenda zetten. Het ligt voor de hand dat delfstoffenwinning daardoor steeds meer een politiek onderwerp wordt. 

Volgens voorzitter Rinze Post van Winamer Belang zijn de scheuren in de dikke muren van de kerk in Wijnaldum het gevolg van het feit dat er zowel gas- als zoutwinning plaatsvindt in Noordwest-Friesland. Hij deed zijn beklag over het feit dat de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân voor zichzelf wel schaderegelingen bij de betreffende mijnbouwbedrijven (Frisia Zout en Vermilion) hebben bedongen, maar de burgers laten stikken. ‘De overheid doet mee aan de graaicultuur”, aldus Post. “Maar de burgers hebben het nakijken.’

Directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout erkende dat de bodemdaling in Noordwest Friesland veel sneller is gegaan dan was verwacht. ‘Daarom hebben we de productie zo ongeveer gehalveerd ten opzichte van de aanvankelijke planning. Bovendien hebben we de winputten die we niet meer gebruiken, onder druk gezet met pekel om verdere bodemdaling tegen te gaan. Van bodemtrillingen is in Noordwest-Friesland geen sprake, in tegenstelling tot de provincie Groningen’, zegt Van Tuinen.

GroenLinks staat op het standpunt dat gas- en zoutwinning zo snel mogelijk moeten worden afgebouwd, er moet naar alternatieven worden gestreefd. GroenLinks verwerpt de plannen voor zoutwinning onder de Waddenzee. Want gas is en blijft, ook al is het schoner dan olie of kolen, een fossiele brandstof. ‘En we moeten ook werken aan minder gebruik van zout’, zei Van Ojik bij het bezoek aan Frisia Zout. Lijsttrekker Retze van der Honing vult aan: ‘Zolang er gas en zout wordt gewonnen in NoordWest Fryslân hebben mensen recht op een goede compensatieregeling.