Bomensnoei bij kerk Koudum

Deze week is duidelijk geworden wat de gevolgen kunnen zijn van het nieuwe bomenbeleid van de gemeente Súdwestfryslân, als je kijkt naar de 65-jaar oude lindebomen rond de Martinikerk in Koudum. Onder eigen beheer van het kerkbestuur worden de lindebomen gesnoeid in samenwerking met de ontwikkelaar van de nieuwe woningen op de locatie Schlecker/de Pauw en de gemeente. 

Gesnoeid? Misvormd en vermoord is een passender term voor het doordrukken van een al jaren geleden uitgesproken wens om de kerk in het zicht te willen krijgen en de lindebomen klein in een mooi gevormde ovaal rond de kerk te plaatsen.
Gekapt mocht er niet meer worden (wat ondanks dat toch gebeurd is!), een snoeibeurt door een erkend bedrijf leverde blijkbaar te weinig op en nu worden deze beschermde bomen verminkt. Een paar maanden geleden werd een kapvergunning ingetrokken voor één van de bomen (de reden van aanvraag was dat deze anderhalve meter buiten het ovaal stond) en nu worden deze reuzen met hun prachtige ronde vormen teruggebracht tot kaarsen. De nieuwbouwontwikkelaar heeft zo toch zijn zin door deze boom extra klein te maken, wat eerder niet ter discussie stond. Het recht van de personen met kettingzagen lijkt wederom te zegevieren. Ik hoop dat we hierdoor in de toekomst zorgvuldiger met het leven omgaan.

Juist vanmorgen, na de politie en de gemeente (reeds op dinsdag benaderd met een klacht – MRO 021982) te hebben gevraagd naar een proces-verbaal inzake dergelijke snoei, is het werk stilgelegd. Ik ben in afwachting van een reactie van gene zijde.Twee lindebomen zijn bijna ongeschonden, alle anderen lijken op kaarsvormige bomen in plaats van de mooie bloemkoolvorm. De kolonie kauwen, die twee maal per dag vergadert op het dak van de kerk, is haar thuisbasis kwijt, geen schuilplek meer voor honderden van die vogels. Laat staan het voedsel voor alle bijen, dat is voor 90% verdwenen.

De politie heeft laten weten dat er een vergunning aangevraagd moet worden bij de gemeente SWF, dus tot nader order. Waarvan akte!

Arnaud Kiers
Hoofdstraat 36
8723BJ Koudum
0514 682391
kiers-arnaud@kpnmail.nl
contactpersoon Bomenstichting