Griene Tút

Donderdag 5 maart jl. heeft GrienLinks de Groene Kus uitgereikt aan het Millenniumnetwerk Fryslân. Corrie Dam en Angeline Kerver hebben de bijbehorende oorkonde uitgereikt aan Jos Iking, de voorzitter. Het Millenniumnetwerk Fryslân houdt zich al meer dan tien jaar bezig met publieksacties gericht op het bereiken van de millenniumdoelen. Een belangrijk project is The Hunger Project.

In vooral Ghana en Benin wordt met de plaatselijke bevolking geprobeerd chronische honger te bestrijden en een duurzame samenleving op te bouwen.
Al vanaf 2005 organiseert het Millenniumnetwerk Fryslân het jaarlijkse Millenniumfestival in IJlst. Dit jaar wordt het bereiken van de door de VN gestelde einddatum voor die millenniumdoelen groots gevierd.

Begin september zullen er opnieuw allerlei acties georganiseerd worden.