Peter Kranendonk

Lid kommisje Boarger en Mienskip (BenM)

Midstrjitte 71, 8551 PJ Woudsend. Tel.: 0514-592524 / 06-55186794

 

Als nummer drie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad en eerste opvolger ben ik vast lid van de raadscommissie “Boarger en Mienskip” en lid van de steunfractie.
Een mooie en boeiende taak die ik met plezier vervul. Met veel interessante onderwerpen, waarover later meer. Eerst iets meer over mijzelf.

Wonen:
In de oude kern van het gezellige watersportdorp Woudsend (tevens mijn geboortedorp) samen met Marijke van Dun. Mijn twee kinderen Sjoerd (30) en Femke (27) wonen en werken in Utrecht.

Werken:
Sinds kort niet meer met vaste baan wegens (pre-)pensioen. Tot april 2012 was ik werkzaam als coördinator en adviseur wijkgericht werken en burgerparticipatie bij de lokale overheid. Nu ben ik in mijn vakgebied nog actief als organisator en adviseur voor kennisbijeenkomsten en conferenties.

Vrijwilligerswerk:
Mede-oprichter en bestuurslid van de Historische Kring Woudsend.

Geniet van:
Zeilen, fietsen en wandelen in onze mooie Zuidwesthoek; kunst en cultuur (film, theater, beeldende kunst); reizen (veraf en dichtbij); culinair (passief én actief).

Word blij van:
Goed vakmanschap; onafhankelijke en positieve mensen; nieuwe ontwikkelingen en creatieve oplossingen, (progressieve) samenwerking; Friesland.

Commissiewerk:
In de raadscommissie “Boarger en Mienskip” komt een breed scala van onderwerpen aan de orde. Notities en voorstellen op het gebied van onderwijs, welzijn, kunst en cultuur en kernenbeleid vragen een zorgvuldige en gedegen voorbereiding. Dat gebeurt ook zo goed mogelijk samen met steunfractie en adviseurs.

Adviseurs gevraagd
Maar van papier (of actueler de zgn. ‘tablet’) en vergaderen moeten we het als GroenLinksers niet alleen hebben. Gevraagde én ongevraagde adviezen van leden en betrokkenen zijn onmisbaar! Die weten als ‘ervaringsdeskundige’ vaak meer van de plaatselijke situatie of van het onderwerp.

Dus als je bij gelegenheid mee wilt denken: graag! En we hanteren daarbij vooral korte en directe lijnen: e-mail, telefoon, website, etc.
Heb je ideeën, suggesties of wil je je opgeven als informant of adviseur? Laat het dan aan mij weten via telefoon of e-mail. We zoeken dan een vorm en werkwijze die het best bij je past.