Angeline Kerver

Fractievoorzitter; lid kommisje Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

Beroep: corrector; redacteur; lid presidium; vice-voorzitter werkgeverscommissie. Getrouwd met Jan Dooper (schapenhouder). De Tureluur 11, 8601 ZM Sneek. Tel.: 0515-420218 / 06-42299819

Voor de herindeling was ik fractievoorzitter (en enig raadslid) van GroenLinks Sneek. Nu vervul ik opnieuw het fractievoorzitterschap met veel plezier. In Sneek heb ik mij jarenlang beziggehouden met onderwijs, cultuur en welzijn. In onze nieuwe gemeente is bestuur en financiën mijn nieuwe werkterrein. Ik verdiep me daarin, dat kost de nodige moeite, maar het is ook erg bevredigend telkens meer greep te krijgen op deze taaie materie. Ik krijg energie van het politieke werk. Iets meer over mijzelf.

Wonen:
In de wijk Hemdijk in Sneek, vlakbij verschillende scholen en het ziekenhuis. Een mooie, open, groene wijk. Hier woon ik sinds 2003 samen met mijn echtgenoot Jan Dooper. Die heeft een schapenbedrijf (VOF met Rein Boersma) in Schettens. Voor die tijd hebben we op de Noorderpoort in Sneek gewoond en in Achlum.

Werken:
Ik ben van oorsprong docent Nederlands, heb jarenlang lesgegeven. Daarna heb ik een aantal jaren leidinggevende functies gehad op verschillende MBO-scholen in Groningen en Friesland. Ik ben een andere richting ingeslagen: ik ben nu freelance redacteur en corrector bij verschillende uitgeverijen. Dat vind ik heel erg leuk werk! Ook heb ik een opleiding voor uitgever gevolgd. Waar ik ook trots op ben, is op mijn diploma Fries voor niet-Friestaligen. Die cursus heb ik in 2012 met succes afgerond.

Vrijwilligerswerk:
Ik lees boeken in voor de CBB (Christelijke Blindenbibliotheek). Empatec heeft een opnamestudio in Sneek, lekker dichtbij. Dankbaar en leuk werk. Zo nu en dan doe ik wat klusjes voor de bridgeclub Sneek.

Geniet van:
Lezen; fietsen en wandelen (door heel Friesland, Nederland en de Alpenlanden); ik ga graag naar het theater. Ik bridge in verschillende competities.

Word blij van:
De natuur; mensen die zich ergens met hart en ziel voor inzetten; zingen en dansen; mijn familie en vrienden; verrassingen; lekker eten.

Commissiewerk:
In de raadscommissie Bestjoer en Finansjes komt een breed scala van onderwerpen aan de orde: vergunningen; financiën in al zijn facetten, gemeentelijke belastingen en heffingen; communicatie.

Adviseurs gevraagd
Van papier (of actueler de zogeheten ‘tablet’) en vergaderen moeten we het als GroenLinksers niet alleen hebben. Gevraagde én ongevraagde adviezen van leden en betrokkenen zijn ook onmisbaar! Die weten als ‘ervaringsdeskundige’ vaak meer van de plaatselijke situatie of van het onderwerp.

Dus als je bij gelegenheid mee wilt denken: graag! En we hanteren daarbij vooral  korte en directe lijnen: e-mail, telefoon, website, etc.
Heb je ideeën, suggesties of wil je je opgeven als informant of adviseur? Laat het dan aan mij weten. We zoeken dan een vorm en werkwijze die het best bij je past.