Mensen

Fractie

Angeline Kerver

Fractievoorzitter; lid kommisje Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

Bestuur